Algemene Voorwaarden

In deze Algemene Voorwaarden alles over:


Artikel 1 Identiteit van de onderneming en reikwijdte

1.1 letssleep.nl wordt geëxploiteerd door Let’s Sleep Matras VOF.
1.2 Het contract wordt afgesloten met (hierna te noemen verkoper): Let’s Sleep Matras, Kerkstraat 37 te Harderwijk.
1.3 Alle leveringen, diensten en aanbiedingen van de verkoper, als onderdeel van de webshop, vinden uitsluitend plaats op basis van deze Algemene Voorwaarden.


Artikel 2 Taal van het contract

Het contract is in het Nederlands.


Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De presentatie van de producten in onze webshop is geen juridisch bindend aanbod, maar een uitnodiging om te bestellen. Fouten onder voorbehoud.

3.2 Door te klikken op de knop [Nu kopen] maakt u een bindende opdracht voor de op de bestelpagina vermelde goederen. De koopovereenkomst wordt gesloten wanneer de verkoper uw bestelling met een orderbevestiging accepteert via e-mail direct na ontvangst van uw bestelling.


Artikel 4 Herroepingsrecht

4.1 Bij de aankoop van een Let’s Sleep Matras heb je als consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het matras door jou of een vooraf door jou aangewezen (en aan ons bekend gemaakte) vertegenwoordiger.

Heb je eerder een Let’s Sleep Matras besteld op jouw adres, of hebt meerdere Let’s Sleep Matrassen besteld dan valt maar één exemplaar onder de 100 dagen gratis uitproberen. De andere vallen onder het herroepingsrecht en kunnen binnen 14 dagen zonder reden teruggestuurd worden.

4.2 Tijdens de bedenktijd zal je zorgvuldig omgaan met het matras en de verpakking. Indien je van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal je het matras met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ons retourneren, conform de door ons verstrekte instructies.

4.3 Wanneer je gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht ben je verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, aan ons kenbaar te maken  door het sturen van een e-mail aan [email protected] en het matras binnen 14 dagen retour te sturen. Je dient dan wel te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

4.4 Wij zullen dan binnen 14 dagen na het ontvangen van het teruggestuurde matras het geld naar je overmaken.

4.5 Indien je na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar hebt gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan ons hebt teruggezonden, is de koop een feit.


Artikel 5 Kosten in geval van herroeping

5.1 Indien de Let’s Sleep niet onder de ‘100 dagen gratis uitproberen’ valt, ben jij verantwoordelijk voor de kosten. Tenzij natuurlijk het matras door onze fout teruggestuurd moet worden, of onder de garantie valt.

5.2 Zodra wij het matras in goede orde hebben ontvangen zullen we uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen.


Artikel 6 Belangrijke mededelingen

De goederen die op www.letssleep.nl worden getoond in de vorm van digitale foto’s zijn werkelijk bestaande producten. Kleine afwijkingen tussen representatie en werkelijkheid vormen geen gebreken van de bestelde goederen.


Artikel 7 Levering

8.1 De verzending zal worden verzorgd door DHL of een andere door ons gekozen transporteur. Het transportrisico wordt door de verkoper gedragen. De levering wordt alleen verzorgd voor Nederland, in overleg daarbuiten.

8.2 Levering zal plaatsvinden binnen 2-4 werkdagen na betaling naar het verzendadres dat door jou als klant is opgegeven, afhankelijk van de lading en de plaats van levering.


Artikel 8 Prijzen en verzendkosten

9.1 De op het moment van bestelling opgegeven prijzen zijn inclusief BTW en verzendkosten.

9.2 Voor verzendingen binnen Nederland worden geen verzendkosten toegerekend aan de klant.


Artikel 9 Betaling

10.1 De volgende betalingsmogelijkheden worden aangeboden: iDeal, Paypal en CreditCard
10.2 Alle betalingen en kredieten worden verwerkt in EURO.
10.3 De factuur die u ontvangt bij de levering van de goederen is in de vorm van papier.


Artikel 10 Conformiteit en Garantie

11.1 De verkoper staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de verkoper er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

11.2 Een door de verkoper, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de verkoper kan doen gelden.

11.3 Let’s Sleep biedt een garantie van 10 jaar op de via www.letssleep.nl verkochte matrassen. Om aanspraak te maken op de garantie, dien je het originele aankoop bewijs te kunnen tonen.

11.4 In geval van een tekortkoming aan het product, dat niet voortkomt uit onredelijk gebruik, maar aanwijsbaar een tekortkoming is van Let’s Sleep, zullen wij  instaan voor kosteloos herstel (indien mogelijk) of vervanging.


Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

Tot de volledige betaling voltrokken is blijven de goederen eigendom van de verkoper.

Laatst bijgewerkt op: 12-2016